Vad kostar det att tvätta?

Alla programsteg går på tid och kostnaden påverkas av tvättvana och programval.
En del kunder väljer att bara spola av bilen med ca 1-3 polletter medans andra
väljer att gå igenom alla programsteg med ca 3-6 polletter.Valfriheten är stor.
En pollett kostar 25kr inkl moms. En normaltvätt kräver 3-4 polletter, dvs 75-100 kr

Hur lång tid får man för en pollett?

Det beror på vilket program du har valt, tiden varierar mellan 100 sekunder för de
dyrare programmen och 240 sekunder för de billigare.

Kan man byta program innan polletten är slut?

Ja. Under tvättens gång kan du byta program när du vill och
hoppa mellan de olika programmen hur du vill.

Måste man alltid börja på förtvätt för att sedan gå nedåt i programvalen ?

Nej det behöver du inteär bilen väldigt smutsig så rekommenderar vi det för
att få bilen så ren som möjligt. 

Kan man tvätta fast det är minusgrader?

Ja det går bra. Det ligger värmeslingor i plattan som förhindrar vattnet från att frysa.
Vid minusgrader cirkulerar det hela tiden lite vatten i systemet för att undvika frysning.
Men det är viktigt också då som kund att stoppa tillbaka borsten och
högtryckslansen i hållaren efter man är färdig för att cirkulationen ska fungera.

Vågar jag använda borsten?

Det är inga problem att använda borsten på bilen. Vi byter borstarna med jämna
mellanrum och i botten på behållarna sitter det ett galler som gör att borsten
inte kommer ända ner till botten och att eventuell grus kan sjunka ner och lägga sig där.
Borsten står alltså inte i gruset när den är i behållaren.
Om man ändå vill försäkra sig om att det inte sitter något i borsten
när man ska tvätta kan man bara känna lite med handen först.

Stannar tiden om man trycker på ”STOP”?

Nej, tiden kommer fortsätta räkna ner. det enda som händer är att maskinen stannar.

Biltvätt

Hur fungerar tvätten?

Betalningsalternativ

Intresseanmälan Eurokey

Frågor och svar